Styrelsesammanträden

Planerade aktiviteter under 2022:
Datum  och plats uppdateras löpande.  

Vecka       Datum               Aktivitet 
  2                12/1                  Styrelsemöte
  9                23/2                  Årsmöte på Wången