Surströmming i Nälden

Surströmming i Nälden den 23 augusti

Traditionsenligt startade höstens månadsmöten med en surströmmingslunch. Denna gång träffades ett fyrtiotal "gamla" medlemmar och en liten (blivande medlem om sisådär 65 år?) för att smaka på årets delikatess. För de som ännu inte förstått denna form av strömmingsanrättningen fanns givetvis sill. Ordförande Elisabeth Vykander hälsade varmt välkommen och berättade vad kommande möten bjuder på. I september blir det klädvisning, i oktober kommer Hästskoteatern och sjunger och spelar, i november träffar vi läkaren Måns Laudon och jullunchen äter vi på Wången. Allt kommer som vanligt att annonseras. Efter att vi avnjutit strömmingen med de goda tillbehören under glatt sorlande fick vi information av Britt Larsson. Hon berättade från KPR:s , kommunala pensionärsrådet, senaste möte där man bl.a. redogjort för hemtjänsten, hur tiden för varje insats beräknas, kostnaden för densamma. Det kommer att byggas nytt särskilt boende med 35 platser mitt emot Kvarnbackskolan.
Anna-Carin Stuenes Carlsson tackade å allas vägnar för den trevliga samvaron.