Maj

StudiebesökHallström Nya verkstadslokal på Åsbacken 10:e maj 13:00. Anmälan till senast 8 maj till Kia Rydell 070-583 96 68, helst via mail.
OBS! Att titta på de nya lokalerna innebär ganska mycket promenerande.