Juni

Besök hos Elsa Grenholm i Dvärsätt onsdagen den 14:e 13:00.                         Elsa berättar och om sina trettio år som viltvårdare.

Plats: Vi samlas på Hägragården för gemensam promenad till Elsa och Per Grenholms gård, ca 250 m.

Därefter fika på Hägragården 50:- kr

Anmälan till Kia Rydell 070-583 96 68 helst via sms