Augusti

23 Augusti - Surströmming                                                              Rapport  kommer under Detta har hänt                                                                             

30 Augusti   Socialchefen i Krokoms kommun informerade om Senior i Krokoms kommun. Referat kommer.