Om Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Vad är kommunala och regionala pensionärsråd? KPR och RPR.

Kommunala Pensionärsrådet -KPR - fyller en viktig demokratisk funktion genom att höja pensionärernas röst och inflytande i frågor om äldres levnadsvillkor.

Den 26/8 hade kommunen sitt första öppna Samrådsmöte för KPR. Plats Solbacka i Föllinge. Ett trettiotal medlemmar från SPF och PRO hade hörsammat inbjudan. Mer information när kommunens protokoll är färdigt.

Foto: Öppet Samrådsmöte Solbacka

Mer informarion:
KPR:s verksamhet i Krokoms kommun.
Krokoms Pensionärsråd - Protokoll och Övrig information 
Pensionärsråd inom regionen och kommunen

Regionens Pensionärsråd - samma funktioner som KPR men på regionell nivå:
Regionens Pensionärsråd