Datorer - hot eller möjlighet

Datorer är inte ett hot utan ett hjälpmedel som skapar möjligheter

Datorer är inte ett hot utan ett hjälpmedel som skapar möjligheter.
Hela samhället förändras med stöd av våra datorer. Det kan man ha synpunkter på och även kritisera. Sanningen är dock den att datorerna har kommit för att stanna. Att vägra ut sig från användning sker inte ostraffat. Bankerna har gjort och gör enorma ratiovinster tack vare utvecklingen inom datatekniken. Snart finns inga bankkontor kvar eftersom bankerna utvecklar sina system på ett sätt som gör att vi kunder skall sköta allt hemifrån. Vi behöver i framtiden inte gå till något bankkontor för att få hjälp. Det kommer inte att finnas något kontor att gå till helt enkelt. Men vill vi verkligen ha det så? Vi får nog inse att vi inte kan påverka utvecklingen så mycket eftersom rationaliteten är den faktor som mest driver på utvecklingen. Kan vi göra verksamheten billigare med hjälp av datastöd så är det svårt att bromsa utvecklingen. Kontanthantering vill inte banken syssla med eftersom det endast genererar kostnader.
Om vi vänder på frågeställningen i stället och frågar vad som krävs av oss för att åka med på utvecklingståget? Om vi bejakar det som sker och bestämmer oss för att hänga med i utvecklingen så kan vi dra fördelar av den istället för att motarbeta den. Hur ska det kunna ske?
Alla vi äldre som har haft förmånen att få använda datorerna i vårt tidigare yrkesliv kan nu hjälpa de som inte haft samma förmån. SPF har ett utvecklat samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. I SPF Seniorerna Rödön har vi kört ett antal kurser för äldre, med inslag av operativsystemen Android, iOS samt win 10, och vi inser att det är en bra väg för att öka kunskaperna inom området. Om man sätter målet att alla skall kunna sköta sina bankärenden själv så kommer resten av kunskaperna att byggas upp eftersom vunna kunskaper skapar den nyfikenhet som ju är en fantastisk tillgång för lärande. Alla kan använda datorer och alla måste! 

 

Per-Martin Edström
Eldskäl för lärandet