Årsmöte 2020

Uppdaterades: 17 mars 2020

Årsmötet äger rum den 24 febr kl 13.00 på Gamla Teatern i Östersund

Motioner lämnas in senast måndag 27 januari till föreningens sekreterare Sven Olof Andersson (soa.andersson@telia.com).

Aktuella dokument inför årsmötet:

Kallelse Klicka här

Föredragningslista Klicka här

Verksamhetsberättelse 2019 Klicka här
 (inkluderar ekonomisk redovisning och revisionsberättelse)

Verksamhetsplan 2020 Klicka här
 (inkluderar buget)

Valberedningens förslag Klicka här 

Protokoll från årsmötet Klicka här 

Publicerades: 10 januari 2020 Uppdaterades: 17 mars 2020