Årsmöte 2020

Årsmötet äger rum den 24 febr kl 13.00 på Gamla Teatern i Östersund

Motioner lämnas in senast måndag 27 januari till föreningens sekreterare Sven Olof Andersson (soa.andersson@telia.com).

Aktuella dokument inför årsmötet:

Kallelse Klicka här

Föredragningslista Klicka här

Verksamhetsberättelse 2019 Klicka här
 (inkluderar ekonomisk redovisning och revisionsberättelse)

Verksamhetsplan 2020 Klicka här
 (inkluderar buget)

Valberedningens förslag Klicka här 

Protokoll från årsmötet Klicka här