Årsmöte 2017

Årsmöteshandlingar

Följande dokument innehåller underlag till årsmötet 2017 i form av
- Verksamhetsberättelse 2016
- Ekonomisk redovisning 2016
- Verksamhetsplan för 2017
- Budget för 2017
- Revisionsberättelse
- Valberedningens förslag

Årsmöteshandlingar 2017

Årsmötesprotokoll 2017