Boule år 2023

"Vårt boulespel fortsätter 2023 fredagar kl 11.00  med start den 6 januari"

Kom och spela med oss!