Referat från månadsmötet med extra årsmöte

Referatet från månadsmötet med extra årsmöte finns nu på hemsidan läs här