Referat från Julmarknad i Tallinn

Referatet från Julmarknaden i Tallinn finns att läsa på hemsidan.
Se under fliken Referat