Påminnelse - Lär känna din stad

Promenera och lär känna din stad - Stadsdel Norr

Instruktion för promenaden.

Tiderna för inlämning har ändrats!

Ni kan nu promenera fram t.o.m. den 15 september 2022 och redovisning av resultat kommer att ske i samband med september månadsmöte.

Lycka till!