Årsmöte den 7 juni 2021

Årsmöte hölls måndagen den 7 juni 2021 i Övsjöby Hembygdsgård

Lunch åts tillsammans i Övsjö Badhuspark innan årsmötet

Dokument från årsmötet:

Verksamhetsberättelse för 2020 Klicka här
Ekonomisk redogörelse för 2020 Klicka här
Revisionberättelse för 2020 Klicka här

Årsmötesprotokoll 2021 Klicka här
Konstituering 2021 Klicka här