Referat från månadsmöte 6 februari

Referatet från månadsmötet den 6:e februari finns nu på hemsidan. Se fliken REFERAT