Referat från besöket på hotell Hammarstrand

Referatet från besöket på hotell Hammarstrand finns nu på föreningens hemsida se länk