Funktionärer

Ombud till KPR: Viola Ekavall.

Ersättare: Sören Grundström

Studieorganisatör: Gunnel Larsdotter.

Trafikfrågor: Sören Grundström 

Ersättare: Olle Nilsson.

Hörselfrågor: Birgitta Sundqvist

Webredaktör, Medlemsregisteransvarig: Knut-Göran Edström