Revisorer

Följande revisorer valdes vid Årsstämman 2018.

Werner Magnusson

Revisor ordinarie

Anders Hansson

Revisor ordinarie

Gunborg Nilsson

Revisor ersättare

Rune Norman

Revisor ersättare