Pensionärsråd - KPR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt påverka beslut i råd och samverkansgrupper. Att få vara med och bestämma, helt enkelt.

Margareta Halvarsson

Pensionärsråd - KPR