Medlemsregister och hemsida

Inom föreningen har vi medlemmar som är ansvariga för medlemsregister och hemsida.

NilsErik Jonsson

Hemsida, medlemsregister

Allis Eriksson

Medlemsregister