Övriga funktionärer inom föreningen

Vid Årsstämman valdes även funktionärer inom olika områden.
Se de olika områden under övriga funktionärer i listen vänster sida.