Årsmöte 2018

Årsmötet för år 2018 hölls den 23 febr 2018 i Handogs föreningshus