Referat - månadsmötet i sept

Referatet från Klösta skola finns nu på hemsidan.
Går även att läsa här