Referat

Referatet från månadsmötet i Handog finns nu på hemsidan under fliken "Rapporter/Referat månadsmöten". Det går även bra att läsa referatet här