Referat: Julbordsresa till Wången

Referatet från julbordsresan finns nu på hemsidan. Går bra att läsa här
Det går även bra att läsa alla äldre referat på följande flik Referat Månadsmöten