Framtid Hogdal

Protokoll

SPF Seniorena Hogdal

Styrelsemöte
Ytterhogdal 160929

Närvarande:

Alvar Grindborg ordf.
Tor Björn Lundberg kassör
Karin M Wallin sekr.
Marianne Svahn
Östen Andersson

1 Mötets öppnades
2 Justeringsman Tor Björn Lundberg
3 Kallelsen godkändes
4Ansökan om bingotillstånd inlämnas av lotteri
föreståndaren Marianne Lundberg
5 Tillstånd sökes för år 2017 t.o.m 2019
6 Mötet avslutas.

Alvar Grindborg ordf Karin M Wallin sekr.

Justeras:

Tor Björn Lundberg