Revisor

Revisorerna träffas i god tid före årsmötet och går igenom räkenskaperna och skriver en Revisionsberättelse.

Karl-Erik Eurenius

Revisor

Anita Mattsson

Revisor

Elisabeth Andersson

Revisor ersättare