Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 den 20 februari kl. 12.00 i Sundsjö sockenstuga.  Lunch till priset av 100 kr. Anmälan senast den 12 febr. till Margareta Eurenius tel 073-037 99 18 gärna SMS. Årsmötes handlingar kommer finnas i god tid på hemsidan och utlagda i lokalen.Välkomna. Styrelsen