Återkommande aktiviteter

Här finner du datum för olika återkommande aktiviteter inom föreningen. Det är aktiviteter som äger rum varje eller varannan vecka.