Pensionärsråd - KPR    2018

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt påverka beslut i råd och samverkansgrupper. Att få vara med och bestämma, helt enkelt.

Björn von Essen

Pensionärsråd - KPR - Ersättare

Information om Kommunala Pensionärsrådet (KPR), deras möteskalender och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sida:

Kommunala pensionärsrådet - Östersund.se

SPF Seniorerna representeras i KPR av:

Ordinarie ledamöter:
- Margareta Halvarsson, SPF Seniorerna Litsbygden
- Margaretha Mooe Helleren, SPF Seniorerna Östersund

Ersättare:
- Björn von Essen, SPF Seniorerna Frösön
- Marit Borg, SPF Seniorerna Brunflobygden