Konstituerande

Efter årsmötet blir det ett konstituerande möte