Årsmöte 27 febr 2020 kl 14.00

Årsmötet för år 2020 hålls den 27 feb kl 14.00 och äger rum i Frösösalen på Fjällgatan 4C (Hornsberg).

Efter årsmötesförhandlingarna blir 
det en

              Hyllning till    
             Elvis Presley

 

 

   

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen innan 27 januari.
Handlingarna läggs ut här på hemsidan 1 vecka innan mötet (kan även rekvireras från ordförande i styrelsen).

Föreningen bjuder på fika.

Anmälan om deltagande innan 24 febr till Majvor Enström 070 219 30 83,
mail: teresia9gmail.com eller till Eli Widmark 070 341 74 84, mail eli.widmark@hotmail.se.

Hjärtligt välkomna!


Handlingar:

 

Dagordning Klicka här
Versamhetsberättelse 2019 Klicka här
Ekonomisk redovisning 2019 Klicka här
Verksamhetsplan 2020 Klicka här
Budget för år 2020 Klicka här

Valberedning 2020 Klicka här

Årsmötesprotokollet Klicka här