Referat från Bridgekursen

Referatet från bridgekursen som startade under hösten 2022 i samarbete med PRO, finns att läsa under fliken Referat