Referat från den 19 okt

Referatet från biobesöket finns nu på hemsidan under flik Referat
Du kan även läsa referatet här