Referat från Årsmötet 2022

Nu kan man läsa referatet på hemsidan