Nybörjarkurs i Bridge

Tisdagen den 6 sept kl 18.00
Plats: Lövstavägen 1

Nybörjarkurs i Bridge
Nu erbjuder föreningen tillsammans med PRO ett tillfälle att lära dig grunderna i Bridge till ett mycket bra pris. Du behöver inga förkunskaper.

Kursen genomförs kvällstid och hålls vid 10 tillfällen.

Kurslitteratur: Bridgeförbundets kursböcker.
Pris: 400 kr inkl. kursböcker

Vi tar tacksamt emot en intresseanmälan redan nu, som underlag för vår planering.

Välkommen med anmälan till: Majvor Enström tel 070-2193083, gärna sms.