Utflykten till Rastens Gårdsmejeri 14 sept

Information om utflykten till Rastens Gårdsmejeri finns nu på föreningens hemsida under fliken "Aktiviteter"