Utflykt till Andersön

På hemsidan finns nu ett referat från utflykten till Andersön