Månadsmöte den 24 nov 2021

 

Henrik Strömberg, utredare och projektledare Region Jämtland Härjedalen – Länstrafiken informerar om ”Östersundslänken”:
• Bakgrund – Varför tas busstationen bort?
• Utmaningar – Vad ska vi lösa och vad har vi att förhålla oss till?
• Utformning – Vad kommer istället? Hur kommer det att se ut?


Magnus Zingmark, Forsknings- och utvecklingsansvarig vid Vård och Omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun informerar om arbetet med en "Hälsofrämjande kommun”. Några exempel på vad Magnus tar upp är:
• Tillgängliga naturmiljöer – ett projekt om att främja utevistelse för äldre och
personer med funktionsnedsättning
• Säkra steg och fallprevention
• Hälsoträffar för seniorer, snart dags för nystart efter pandemin
• Bo bra på äldre dar, att tänka igenom sitt boende som en del i ett aktivt åldrande