Friskvårdsdag

Friskvårdsdag den 24 oktober 2018 mellan kl.9.30-16.30 på Gamla Teatern, Östersund

Det kommer bli en spännande dag som bl.a. handlar om
fallolyckor, balans och god hälsa. Dagen avslutas med ett gott skratt som förlänger livet.

Detaljerat program

Anmälan görs till: Majvor Enström
                             tel 070-219 30 83 
                             teresia9@gmail.com

eller                      Kerstin Danielsson
                             tel: 063-43309
                             tel: 070-539 58 62   
                             kerstin.danielsson@allt2.se

Sista anmälningsdatum: lördag den 13 okt 2018
Om man behöver specialkost ska detta anges i anmälan.

Priset: 200 kr för SPF medlem (kontant betalning)
           225 kr för icke SPF-medlem (kontant betalning)

Priset inkluderar lunch.

Välkomna!