Årsmöte

Årsmöte för föreningen skall enligt stadgarna hållas före februari månads utgång.