Januari 18

Månadsmöte onsdag den 18 Januari.

Månadsmöte onsdag den 18 Januari kl. 12.00 i Sockenstugan Ångsta.

Underhållningmed Imber Bergelin och Tron Garmaker.

Lotteri.

Anmälan till Marianne på tel. 070 544 76 78

VÄLKOMNA