Referat från månadsmötet 27 april

Referatet från månadsmötet om Jan Sparring finns nu på hemsidan