Referat från månadsmötet den 23 nov

Hemsidan är uppdaterad med referatet från Månadsmötet den 23 nov. Alla referaten finns upplagda under fliken Referat
Det går även bra att läsa referatet här