Årsmöte

Enligt stadgarna ska Årsmötet hållas före februari månads utgång.