Verksamhetsplan 2023-2024

Planen är preliminär. Vi kompletterar efterhand.

Verksamhetsplan 2023-2024
Datum Aktivitet Plats Ansvarig Notering

26 januari 2023 Distriktsstyrelsen Delsbo
2 februari 2023 Friskvårdsombuden Ljusdal Anita Söderberg
2 februari 2023 Förbundsstyrelse Stockholm Anders Bergsten
23 februari 2023 Distriktsstyrelsen 
23 februari 2023 Webbutbildning Digitalt KPR/RPR Uppföljning under eftermiddagen
9 mars 2023 Årsstämma Järvsö
9 mars 2023 Distriktsstyrelsen Järvsö Konstituerande möte
16 mars 2023 Webb-utbildning Bollnäs Kjell och Dan.
21 mars 2023 Sudieombud-Digitaliseringsombud
23 mars 2023 Förbunsstyrelse
28 mars 2023 RPR Gävle 13,00-17,00 Anders Bergsten.
20 april 2023 Styrelseutbildning Bollnäs Vuxenskolan? Föreningarna
25-26 april 2023 DO-konferens Stockholm
27 april 2023 Distriktsstyrelsen Alfta SPF-lokalen bokad
4 maj 2023 Ordförandeträff Järvsö. Dan/Anita/Lisbeth
11 maj 2023 Medlemsregister-utbildning Bollnäs Kjell och Dan
23 maj 2023 Förbundsstyrelse Stockholm
25 maj 2023 KPR-utbildning Bollnäs Lisbeth Karlsson
1 juni 2023 Distriktsstyrelsen Söderhamn
20 juni 2023 RPR 13,00-17,00

7 september 2023 Förbundsstyrelse Stockholm
14 september 2023 RPR 13,00-17,00
4-5 oktober 2023 DO-konferens Stockholm
19 oktober 2023 Förbundsstyrelse Stockholm
16 november 2023 RPR 13,00-17,00
7 december 2023 Förbundsstyrelse Stockholm