Debattartikel i Aftonbladet: Regeringen har övergett pensionärerna

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med PRO och SKPF: Tyvärr måste vi konstatera att regeringen och samarbetspartierna varken förstår vilket arbete vi gör till dagligdags, bryr sig om effekterna av pandemin för äldre eller att stötta oss ekonomiskt.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson skriver om regeringens dubbla svek mot landets pensionärer i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med PRO och SKPF.

Vi har varit mycket tydliga gentemot politikerna att de kostar att ha fortsätta ha verksamheten igång, att hålla medlemmarnas låga uppe och uppmuntra dem att följa rekommendationerna.
Under tiden har hundratals miljarder delats ut i stödpaket för att rädda befintlig verksamhet inom näringsliv, kultursektorn och idrotten – riktiga och nödvändiga stöd. Vår vädjan har regeringen inte ens besvarat efter fyra månader.

Vi kräver nu att pensionärsorganisationerna får resurser för att upprätthålla den verksamhet som är den som är väl beprövad för att motverka äldres ensamhet. Genom att förstärka det generella statsbidraget till pensionärsorganisationerna kommer regeringen att få största möjliga nytta av våra gemensamma skattemedel.

Läs hela artikeln här