Ny rapport om åldersrepresentation i politiska församlingar

Delegationen för senior arbetskraft har utkommit med en rapport som visar hur åldersrepresentationen ser ut bland svenska politiker i riksdagen, landstingsfullmäktigen, kommunfullmäktigen och Europaparlamentet. Rapporten innehåller även en jämförelse av åldersrepresentationen mellan de nationella parlamenten i Norden.

I Sverige är fler än var fjärde väljare 65 år eller äldre. Delegationens rapport visar tydligt att denna åldersgrupp är kraftigt underrepresenterade i politiken på nationell nivå. 

Mönstret i den svenska riksdagen liknar den som finns i våra nordiska grannländer. I alla nordiska länder utom Island är ledamöter 65 år eller äldre den minsta åldersgruppen.

På kommunal nivå är mönstret däremot ett helt annat. Här utgör de äldre, 65 år och uppåt, ungefär lika stor andel bland politikerna som bland väljarna. Andelen 65 år och äldre bland de folkvalda på kommunnivå har ökat från 4 till 24 procent mellan 1982–2018. Skillnaderna i representationen av äldre i politiken varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Störst underrepresentation av äldre förtroendevalda i relation till de röstberättigade i kommunen har Högsby, Gislaved, Skellefteå, Ånge och Åre. Kommuner med störst överrepresentation av äldre har Bjuv, Danderyd, Ekerö, Gnesta, Håbo, Härryda, Mölndal, Nykvarn, Ovanåker, Upplands-Bro, Värmdö och Österåker.

Det finns även vissa skillnader mellan partierna, men överlag har det skett en ökning av äldre politiker på kommunal nivå i alla partier sedan 2000-talets början. Liberalerna hade högst andel äldre 2015, medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade lägst andel.

– Rapporten påminner om seniorers underskott i riksdagen och regionerna.Till nästa val måste partierna bättra sig så att riksdagen och regionfullmäktige är representativ för invånarna, säger Martin Engman, samhällspolitisk chef SPF Seniorerna. Martin menar också att rapporten visar att det finns behov av forskning kring seniorers deltagande i demokratin. 

Klicka här för att läsa rapporten