Åldersdiskrimineringen måste upphöra omgående!

Åldersdiskrimineringen av Sveriges seniorer måste upphöra omgående. Livserfarenhet är positiv och behövs i större utsträckning i det svenska samhället, enades SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och riksdagsledamot Barbro Westerholm om när de möttes på Pensionärsparlamentet i Umeå.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och riksdagsledamot Barbro Westerholm

Pensionärsparlamentet är ett unikt samarbete mellan två distrikt från två nordiska pensionärsorganisationer. SPF Seniorerna Västerbotten i Sverige och SPF Österbotten i Finland.

Temat för årets parlament är äldres rättigheter, eller snarare hinder för rättigheter. Under två dagar (16-17/5) får deltagarna knyta kontakter, utbyta idéer och lyssna till spetskunskap.

> Klicka här för att läsa mer om Pensionärsparlamentet i Seniorens artikel