Almedalen 2019, vecka 27

Under Almedalsveckan är SPF Seniorerna på plats för att vara seniorers röst. Vi skapar opinion och påverkar samt underhåller relationer och bygger nya.

SPF Seniorerna arrangerar tre seminarier och ett mingel samt medverkar i samtal på ytterligare sex seminarier. Därutöver deltar förbundets företrädare i en rad aktiviteter och ställer seniorfrågor. På Cramér gatan har vi ett informationstält som bemannas av vårt distrikt på Gotland.

Klicka på länkarna nedan så öppnas information om aktiviteterna.

Egna aktiviteter

1 juli Mingel med Tillgänglighetsarenan

2 juli Sluta åldersnoja - använd seniorkraft
Arrangeras av SPF Seniorerna
Medverkande: Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Ingmar Skoog, seniorforskare, Sahlgrenska akademin
Lee Wermelin, förbundsordförande, Civilekonomerna

3 juli Över 80 och förfördelad - är det ingen som bryr sig om äldres läkemedel?
Arrangeras av SPF Seniorerna tillsammans med Bristol-Myers Squibb och Pfizer
Medverkande: Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå Universitet
Marina Tuutma, ordförande, Svenska distriktsläkarföreningen
Maria Palmetun Ekbäck, ordförande, LOK
Mia Frisk, (KD) 

3 juli När spricker pensionsbubblan? Pensionssystemets underfinansiering är ohållbar
Arrangeras av SPF Seniorerna tillsammans med PRO, Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna, RPG, Riksförbundet pensionärsgemenskap
Medverkande: Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Christina Tallberg, ordförande, PRO, Pensionärernas riksorganisation
Berit Bölander, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
Monica Blomberg, förbundsordförande, RPG, Riksförbundet pensionärsgemenskap
Anna Eriksson, sakkunnig pensioner, SPF Seniorerna

Seminarier där SPF Seniorerna medverkar

2 juli Var är haverikommissionen för bättre läkemedelsanvändning?

2 juli Äldrevaccinationsprogram - Norge etta medan Sverige snubblar på mållinjen?

3 juli Vilka konsekvenser får det digitala utanförskapet?

3 juli Slå inte dövörat till – obehandlad hörselnedsättning ett ökande folkhälsoproblem?

3 juli Hur ska Sveriges äldre inkluderas i framtidens digitala betalningssystem?

Heta stolen 

2 juli Digital demokrati - ökad medborgardialog med direktsända politiska möten?